Klachtenprocedure

 

 

 

Papyrus Assurantiën streeft naar het beste dienst- en serviceverlening. Uw mening vinden wij daarom belangrijk. Indien onze dienst- of serviceverlening niet naar uw wens verloopt, vernemen wij dat graag van u. Wij stellen alles in het werk om zo goed mogelijke oplossing te vinden voor uw klacht. U kunt u klacht telefonisch doorgeven 0412-692100 of een brief sturen naar: Kruisstraat 70a, 5341 HE te OSS.

Als wij er naar uw mening niet in slagen uw klacht tot tevredenheid op te lossen, kunt u de klacht ook melden bij het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Het KiFiD is een onafhankelijk loket voor het bemiddelen in geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

Op de site www.kifid.nl vind u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD. U kunt het KiFiD ook telefonisch bereiken via 070- 333 89 99 of een brief sturen naar: Postbus 93257, 2509 AG te Den Haag.

Papyrus Assurantiën is aangesloten bij het KiFiD onder nummer: 300.005062.