Waterschade door lekkage?

Waterschade, bijvoorbeeld door een lekkage, is een van de meest geclaimde schades bij een verzekeraar. Een inboedel- of opstalverzekering dekt onder meer de gevolgen van waterschade. Maar lang niet alle schades worden vergoed.
 
Ineens staat je vloer in de gang onder water, het parket bolt op en ook op de muren zijn de sporen te zien van de lekkage in de douche op de eerste verdieping. In veel gevallen komt een lekkage pas na enige tijd aan het licht, maar dan is het leed al geschied. De schade is vaak groot en de herstelkosten kunnen aardig oplopen.
 
Veel mensen hebben een inboedel- en/of een opstalverzekering. Deze verzekeringen dekken doorgaans de gevolgen van waterschade. Heb je een eigen huis? Dan is het verstandig om beide verzekeringen af te sluiten. Via de opstalverzekering is namelijk ook de schade aan je huis gedekt. Huur je een huis, dan is een inboedelverzekering voldoende.

Welke waterschade?
Over het algemeen vergoeden alle verzekeraars de schade door:
Regenwater dat via je dak in je huis is gekomen;
Een gesprongen waterleiding;
Een gebroken aquarium of een lekkend waterbed.
Er zijn verschillende inboedel- en opstalverzekeringen. Wil je er zeker van zijn dat uw waterschade is gedekt? Wij kunnen u er alles over vertellen.

Hemelwater
Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met overvloedige regenval. Het kan zijn dat water via de begane grond in uw huis stroomt. Op de meeste plaatsen in Nederland is de riolering niet meer berekend op de afvoer van een grote hoeveelheid hemelwater. Heb je een uitgebreide verzekering, dan is deze schade gedekt.
Is schade veroorzaakt door een leidingbreuk, dan wordt het opsporen van de breuk vaak wel gedekt. De herstelkosten van de defecte leiding zijn meestal voor eigen rekening.

Onvoorzien
Bij de vergoeding van de schade is het voor een verzekeraar belangrijk dat het gaat om gevolgschade en dat de schade onvoorzien is. Met kapotte dakpannen, een dakgoot vol bladeren of openstaande ramen bij een naderend noodweer, kunt u de waterschade – letterlijk – zien aankomen. In die gevallen vergoedt de verzekeraar de schade niet.
 
Waterschade door dijkdoorbraken of overstromingen van rivieren valt bij veel inboedel- en opstalverzekeringen niet onder de dekking.

Voorkom waterschade:

  • Laat de waterleidinginstallatie jaarlijks controleren door een vakman;
  • Loop uw huis en dak regelmatig na op beginnende lekkages of kapotte dakpannen;
  • Zorg dat je waterleidingen en buitenkranen niet kunnen bevriezen.

 
Meer weten of een advies over een inboedel- en/of opstalverzekering? Neem dan contact met ons op

Delen: