Aanpassing duur WW-uitkering

In 2016 is besloten het maximale aantal maanden van een WW-uitkering jaarlijks terug te brengen. In april van dit jaar eindigt die periode en is de maximale WW-duur nog 2 jaar. Er is nog wel een mogelijkheid voor een langere WW-uitkering. Wat betekent dit voor jou?
 
Sinds 1 januari 2016 wordt de maximale duur van een WW-uitkering afgebouwd van 38 maanden naar 24 maanden in april 2019. Per kwartaal is er een maand vanaf gegaan. De maximale duur van een WW-uitkering vanaf april 2019 is 2 jaar.
 
Aanvulling
Er is destijds wel besloten dat onder bepaalde omstandigheden de duur van een WW-uitkering mag worden verlengd. Sociale partners, werkgevers en werknemers mogen de duur van de WW in bepaalde omstandigheden aanvullen tot maximaal 38 maanden.
 
De mogelijkheid voor de wijzing moet wel in de cao van de werknemer zijn vastgelegd. Bovendien moet een werknemer langer dan 10 jaar bij een werkgever hebben gewerkt. Per gewerkt jaar bouwt een werknemer een extra maand WW-uitkering op met een maximum van in totaal 38 maanden. Een werknemer betaalt hiervoor zelf premie. De Stichting Private aanvulling WW beheert deze extra premies en uitkeringen.
 
Recht op WW-uitkering
Je hebt recht op een WW-uitkering als je aan de weken- en/of de jareneis voldoet. Voldoe je aan de wekeneis dan heb je recht op een uitkering van drie maanden. Je moet dan wel voorafgaand aan je werkeloosheid 26 van de 36 weken hebben gewerkt.
 
Voldoe je ook aan de jareneis, dan heb je recht op een langere WW-uitkering van maximaal 2 jaar. Je moet dan wel van de afgelopen vijf jaar minimaal vier jaar hebben gewerkt. In elk jaar moet je wel minimaal over 52 dagen loon hebben ontvangen.
 
Meer informatie over een WW-uitkering vind je op de site van het UWV.
 

Delen: