Wat moet u aanleveren voor uw hypotheek?

  • Werkgeversverklaring
  • Aanstelling vast dienstverband c.q. kopie arbeidsovereenkomst
  • Kopie recente salarisstroken (laatste twee maanden)
  • Recente kopie bankafschrift, voorzien van naam, adres, datum en IBAN rekeningnummer, met bijschrijving netto salaris
  • Kopie geldig paspoort / rijbewijs / ID-kaart
  • Kopie meest recente aangifte inkomstenbelasting (IB) + aangifte IB 2012.
Delen: